Lm4zcf8

謝謝萌亞愛送的////

 

嗨嗨~~終於有機會發新作品了!!!!

最近開始打小說 因為是新手所以打的沒有很好

一直都很喜歡點點 跟沁兒的小說 有機會大家也去看看吧

不知道大家最近在幹麻  我們學校下下禮拜就要辦園遊會~~第一次辦覺得很開心哈哈

希望大家多多留言 讓我知道你們吧~~

----有時候會新增!!!

-ICON

69

----------------

-BOY

/EXO

SEHUNsuhoBA

----------------

-GIRL

/A PINK

bomiCHOCHO2

nach

/ MISS A

JIA

----------------

-BAN

/MISS A

SUZY BAN

JIA BANFEI BANMIN BAN  

----------------

-HYUK

HYUK2

HYUK

    全站熱搜

    妍星★ 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()